Terms of use

Algemeen Deze internetsite wordt beheerd door NSI. NSI is een closed-end beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht. De aandelen van NSI zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en heeft een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. Op het gebruik van deze internetsite zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. NSI behoudt te allen tijde het recht om de informatie op deze internetsite aan te passen, te verwijderen dan wel informatie toe te voegen zonder nadere kennisgeving daarvan. Uw gebruik van deze intersite betekent dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden en Privacy Verklaring inclusief eventuele wijzigingen. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden en Privacy Verklaring wordt u verzocht deze internetsite niet verder te raadplegen/gebruiken. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan NSI persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. NSI zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Verklaring bevat informatie over de doeleinden die NSI bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Doeleinden van gegevensverwerking NSI verwerkt gegevens over bezoekers van deze internetsite teneinde door bezoekers gevraagde informatie te verstrekken dan wel om een reactie op een vacature af te wikkelen dan wel om in dat kader zo nodig contact op te nemen. NSI kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Internetsites van derden Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Als u vragen hebt over deze Privacy Verklaring, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen bijinfo@nsi.nl Wijzigingen Privacy Verklaring NSI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.