Over NSI

NSI is een beursgenoteerde onderneming die investeert in Nederlandse kantoren.

Over NSI

NSI N.V. is een beursgenoteerde onderneming met een focus op de Nederlandse kantorenmarkt. De doelstelling is om met haar sterke en efficiënte organisatie een maximaal resultaat voor aandeelhouders te realiseren. Dit doen we door waarde toe te voegen met proactief asset management en het herinvesteren van kapitaal, ondersteund door een sterke balans.

Directie

De primaire verantwoordelijkheid van de directie is het ontwikkelen van een visie op lange termijn waardecreatie, het formuleren van een daarbij passende strategie en het realiseren van de doelstellingen die daaruit voortvloeien.

De directie staat hierbij onder toezicht van de Raad van Commissarissen en legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Directie NSI v.l.n.r.: Alianne de Jong (CFO) en Bernd Stahli (CEO).

Raad van Commissarissen (RvC)

De primaire taak van de RvC is toezicht houden op de wijze waarop de directie de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de directie met raad ter zijde.

Leden RvC v.l.n.r.: Margreet Haandrikman, Luurt van der Ploeg, Karin Koks en Harm Meijer.

Onze geschiedenis

Al sinds 1992 een bijzondere route.

1992

De vennootschap wordt opgericht.

1993

De vennootschap krijgt de naam Nieuwe Steen Investments N.V.

1998

NSI krijgt een notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs.

2000

NSI krijgt de status van fiscale beleggingsinstelling.

2007

Founder Zeeman verkoopt zijn belang in NSI aan Habas. Strategie verandert en NSI gaat internationaal.

2008

NSI verwerft beleggingen in Zwitserland.

2011

Met de overname van Vastned Offices/Industrials N.V. vergroot NSI haar portefeuille én versterkt zij haar positie op de Nederlandse kantorenmarkt. De naam Nieuwe Steen Investments wordt gewijzigd in NSI N.V.. Na de fusie is Zwitserland niet meer de kernmarkt. NSI richt zich voortaan volledig op de Belgische en Nederlandse markt.

2013

NSI trekt voor EUR 300 miljoen nieuw kapitaal aan. De laatste Zwitserse panden worden verkocht.

2016

NSI verkoopt het resterende belang in het Belgische Intervest Offices &Warehouses. Ook wordt een groot deel van de bedrijfsgebouwenportefeuille verkocht.

2017

Strategische heroriëntatie. NSI wordt een specialist op de Nederlandse kantoren markt.