Amsterdam,
05
januari
2022
|
07:00
Europe/Amsterdam

Sterke herwaardering van de NSI portefeuille in H2 2021; EPRA leegstandsratio van 5,9% en aankondiging Capital Markets Day

NSI N.V. (Euronext: NSI / NL0012365084) - Regulatory news

Samenvatting

NSI maakt bekend dat zijn portefeuille in H2 2021, na capex, positief is geherwaardeerd met circa € 54 miljoen. Dit vertegenwoordigt een stijging van de portefeuillewaarde van circa 4% in H2, wat een positieve impact zal hebben op de EPRA NTA per aandeel voor eind 2021.

NSI publiceert zijn voorlopige resultaten op 25 januari 2022. Door de EPRA EPS in Q4, de boekwinsten die zijn gerealiseerd op de verkopen in Q4 2021 en het herwaarderingsresultaat, zal de EPRA NTA aan het einde van 2021 uitkomen op circa € 48 per aandeel.

De EPRA leegstandsratio van de portefeuille is aan het einde van 2021 gedaald tot 5,9%. De leegstand van de portefeuille aan het einde van 2021 bedraagt pro forma voor de verkoop van winkelcentrum ‘t Loon in Heerlen 5,6%. De verwachting is dat deze transactie later in januari wordt afgerond.

 Capital Markets Day op 14 april 2022

Met de verkoop van de laatst overgebleven non-core retail assets en kantoren buiten de grote steden heeft NSI eind 2021 de transitie van een meer regionale vastgoedbelegger naar een rendementsgedreven belegger met duidelijke focus volledig afgerond. NSI is nu actief in de meest aantrekkelijke Nederlandse markten en richt zich op waardecreatie op de lange termijn.

We willen aandeelhouders en andere geïnteresseerden nu dan ook graag meenemen in de volgende fase van onze groeistrategie, door inzicht te verschaffen in de kwaliteit en het bestaande potentieel van onze portefeuille, details over het ontwikkelpotentieel op korte en lange termijn en de kracht van het platform dat NSI de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

De Capital Markets Day biedt de mogelijkheid om het NSI team te ontmoeten en meer inzicht te krijgen in de activiteiten van NSI en de markten waarin de organisatie actief is. De intentie is om deze Capital Markets Day als fysiek evenement in Amsterdam te organiseren. Verdere details worden in februari gecommuniceerd.