18
december
2019
|
08:23
Europe/Amsterdam

NSI en proptech start-up hello energy starten samenwerking om verduurzaming te stimuleren

''We zijn al jaren bezig met het verduurzamen van onze portefeuille en kunnen dit nu ook gericht laten zien aan onze huurders. We vinden het belangrijk dat zij onderdeel zijn van onze duurzaamheidsambitie en willen onze doelstellingen samen met hen behalen.''
Dennis van der Stoop, Head of Technical Management
Samenvatting

Vandaag kondigen beursgenoteerde kantorenbelegger NSI en start-up hello energy aan een strategische samenwerking te starten. Het doel is het inzichtelijk maken, benchmarken en communiceren van het energieverbruik en duurzaamheidsbeleid van NSI naar haar stakeholders.

Dennis van der Stoop, Head of Technical Management bij NSI: "We zijn blij met de samenwerking met hello energy. We zijn al jaren bezig met het verduurzamen van onze portefeuille en kunnen dit nu ook gericht laten zien aan onze huurders. We vinden het belangrijk dat zij onderdeel zijn van onze duurzaamheidsambitie en willen onze doelstellingen samen met hen behalen.'' hello energy heeft veel ervaring opgedaan met andere vastgoedbeleggers en ontwikkelaars om het duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken voor huurders, investeerders en andere betrokkenen.

Duurzaamheidsbesef
De verduurzaming van de vastgoedsector is in volle gang. Het is bekend dat nog steeds 40% van de CO2-uitstoot uit de gebouwde omgeving komt. Daarom streeft NSI naar het ontwikkelen van nagenoeg energie-neutrale kantoorconcepten, het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en circulair renoveren in de bouwketen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie waarin Futureproof Investments, Energy & Carbon en Health & Well-being centraal staan.

Deze duurzame maatregelen moeten meer zichtbaar worden. In de kantoren van NSI wordt daar vanaf nu actief over gecommuniceerd met alle gebruikers in het pand. Dat gebeurt op grote schermen in de entrees van de gebouwen en via een online dashboard. Benno Schwarz, oprichter hello energy: "We combineren de energiedata van NSI met positieve duurzaamheidscontent. Zo maken we de gebruikers op een leuke manier bewust van duurzaamheid en betrekken we ze actief in het streven naar verduurzaming." Door huurders actief inzicht en tips te geven verwacht NSI een kleinere CO2 footprint te realiseren over de komende jaren.

GRESB
Voor NSI is de samenwerking met hello energy ook een volgende stap in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Dit zal ook leiden tot een verbetering van de GRESB score, het keurmerk dat beschrijft hoe vastgoedbeleggers scoren op het gebied van duurzaamheid. "Met hello energy voegen we belangrijke elementen toe op het gebied van stakeholder engagement, tenant engagement en monitoring," zegt van der Stoop. De data van de energieverbruiken en afvalstromen worden ook in een benchmark geplaatst. Hiermee krijgt NSI inzicht in de vooruitgang die wordt geboekt ten opzichte van andere bedrijven in de sector en wordt kennis en ervaring gedeeld.